Ring til em-design 24 60 60 42

Cases

Eksempler på opgaver em-design har løst

TermaTech A/S

Vi er en dansk virksomhed, der igennem 15 år har leveret brændeovne og tilbehør i form af røgrør, gulvplader og skorstene m.m. til de europæiske brændeovnsforhandlere.

For mere end 10 år siden indgik vi et samarbejde med em-design om at tegne konstruktionstegningerne til en ny brændeovn vi havde i tankerne.
Det blev starten på et langt og succesfuldt samarbejde, som primært har omhandlet udviklingen af brændeovne, men også tilbehør af forskellig art.

Man kan kort sige, at vi har ideerne til de nye produkter og em-design omsætter dem til tegninger der kan bruges til godkendelse, produktion og markedsføring.

Det professionelle tegningsmateriale er den vigtigste del af samarbejdet, men også ideerne som Else Marie bringer ind i udviklingen, er meget vigtige for os.

Vi har været og er fortsat meget glade for samarbejdet og ser frem til kommende projekter, som vi skal i gang med, sammen med Else Marie.

Søren Toft
CEO / Adm. Direktør
TermaTech AS

Case 1

Samarbejde med mellemstor virksomhed inden for medicinindustrien.
em-design har i ca. 2 år haft et meget tæt samarbejde med denne virksomhed, som udvikler maskiner til kontrol af medicin, blandt andet ampuller. I denne virksomhed har em-design været med i konstruktion af mindre delsamlinger, samt udarbejdelse af detailtegninger og styklister. Disse styklister blev efterfølgende lagt ind i C5. Desuden var em-design med til at udarbejde samlingstegninger og montagetegninger til produktionen. Ved afslutningen af projektet har em-design desuden været med til at udarbejde reservedelstegninger og reservedelslister, som blev udarbejdet i Excel.

Case 2

em-design har sammen med en mindre virksomhed været med i processen  fra ide til produktion på en ny brændeovn. I denne proces har vi holdt en del møder, hvor vi aftalte, hvorledes denne ovn skal se ud. Når vi havde fået en ny ide, gik em-design hjem og udformede disse ideer. Derefter sendte em-design de nye forslag til kunden i 3D-pdf filer. Vi er nu kommet så langt, at vi har besluttet at lave en prototype af denne ovn. Så der er udarbejdet detailtegninger og samlingstegninger.

Disse er konverteret til PDF, DWG og DXF hvor det kan være en hjælp.

Case 3

em-design arbejder sammen med en kunde hvor alle tegninger er blevet flyttet fra et gammelt tegneprogram til Solid Works.
Desuden har em-design været med i ny/ videre udviklingen af en “Breaker” og derefter været med til at udarbejde produktionsgrundlaget  samt materiale til dokumentation. Kunden bruger disse tegninger ved hjælp af en viewer og PDF-filer.

Medlem af

em-design
Søvejen 1, 2.tv.
8660 Skanderborg

24 60 60 42

Copyright © 2022 em-design